Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Avtomatik seksional qapilar Şirkət

3 ay öncə Xidmətlər Baku   38 Baxış

-- azn

  • avtomatik-seksional-qapilar-big-0
Məkan: Baku
Qiymət: -- azn Razılaşma yolu ilə

Sendvic panel və mexanikhissələrdən ibarət avtomatik qapılar açıldığı zaman tavana paralel hərəkət edir. 

Mühərriksistemiuzaqdanidarə olunurvə təhlükəsizliklə təminedilmişdir. İstifadəsirahatolanavtomatiksənayeqapıları paslanmırvə zamanladeformasiyayauğramır.Qiymətirazilaşmayoluilə ölcuyə, modelə, rənğə ğörə dəyişir.Bucürqapılardadavamlılığ və uzunömürlülük əsas şərtlərdəndir. Buqapılarınistehsalındaistifadə olunanpanellər 40 mmqalınlığamalikolur. Sənayeqapıları yüksəkistilikizolyasiyasınamalikdir. Bundanbaşqabuqapılarhəmdə işçiheyyətintəhlükəsizliyinidə təminedir.Avtomatiksənayeqapılarınınmexanikihissələridə digərnövlərdən özdavamlılığı ilə fərqlənir. Buda öznövbəsində qapılarınintensivistifadəsinə şəraityaradır. Еще один вид автоматических секционных ворот -промышленные ворота.Автоматические двери, состоящие изсэндвич-панелей и механических частей, при открытии движутся параллельнопотолку.Система двигателя управляется дистанционно и защищена.Простые виспользовании автоматические промышленные ворота не ржавеют и не деформируютсясо временем.Прочность и долговечность - главные условия таких дверей.Панели,используемые при производстве этих дверей, имеют толщину 40 мм.Промышленныеворота обладают высокой теплоизоляцией.

Кроме того, эти двери также обеспечиваютбезопасность персонала.Механические части автоматических промышленных вороттакже отличаются от других типов своей прочностью.Это, в свою очередь,позволяет интенсивно использовать двери.Seksional senaye qapi seksional ssənaye qapı senayeqapi seksional sənaye qapı seksional

isyerleri ucun seksionalqapi işyerləri üçün seksional qapi senaye qapilari senayə qapıları anbar qapilaranbar qapılar   avtomatik qapilar  avtomatik qapı qapilar avtomatik qapılaravtomatik

Avtomatik seksional qapılarınbir növü də sənaye qapılarıdır.