Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Dezinfeksiyaedici mehsullar Şirkət

1 ay öncə Bütün kateqoriyalar Baku   61 Baxış

10 azn

  • dezinfeksiyaedici-mehsullar-big-0
Məkan: Baku
Qiymət: 10 azn

Biznes mərkəzlərin iştənilən dezinfeksiya məhlulu. Biznes m ərkəzlərində xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaqda ef fektiv məhlul. Ofisləri dezinfeksiya edici məhsul, ofis yer lərinin dezinfeksiyası, ofislərdə dezinfeksiya edici mayə, b iznes mərkəzlərinin dezinfeksiya edici mayə, biznes mərkəzlə rinin dezinfeksiyası ücün məhsul, ofislərdə dezinfeksiyaedic i mayə. дезинфекция офисов, дезинфицирующееся средство для дезинфекции офисов, дезинфицирующая жидкость для офисов, дез инфицирующееся средство для бизнес центров, дезинфицирующая жидкость для бизнес центров

                  Nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası, Şəxsi avtomobillərin dezinfeksiyası, təcili yardım maşınlarının dezinfeksiyası, avtobusların dezinfeksiyası, bütün nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası, metroların dezinfeksiyası, vaqonların dezin feksiyası, дезинфекция частных автомобилей, дезинфекция маши н скорой помощи, дезинфекция автобусов, дезинфекция транспор тных средств.