Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Gilyotin cam Şirkət

3 ay öncə Xidmətlər Baku   36 Baxış

100 azn

  • gilyotin-cam-big-0
Məkan: Baku
Qiymət: 100 azn

Katlanan tentə həyatın bütün sahələrində işiniziasanlaşdıran və mühitlərin xaricə açılmasında mühüm rol oynayan sistemlərdənbiridir.Balkon şüşəsi, arakəsmə, kafe, restoran tipi kimi xidmət edən sahələrdəyay və qış arasındakı ayrılığı aradan qaldırmaq üçün geniş istifadə olunur.Ən son texnologiyaavtomatik şüşə sistemlərindən biri olan gilyotin şüşəsi, fərqli sahələrdəistifadə edilə bilən və məkan xüsusiyyətlərinə görə istehsal olunan faydalı birşüşə sistemdir. Avtomatlaşdırma sistemi ilə işləyən gilyotin şüşələrində, şüşəyuxarı və aşağı hərəkət edə bilər. Bu tam avtomatik şüşə sistemin istifadəsiçox asandır. Ən yüksək izolyasiya standartlarını təmin edən bu sistem, hər cürhava şəraitinə qarşı yüksək qoruma təmin edir. Bu sistemdə ilk şüşə sabitlənirvə digər şüşələr bu sabit şüşə üzərində hərəkət edir. Geotin şüşə ,giyotin cam, gelyotin şüşə,  Gilyotin şüşəsistemləri ən yüksək istilik və səs izolyasiyasını təmin edir. Qaltlanan susesistemleri gilyotin cam. Sistem istilik izolyasiya edilmiş alüminium profildən,şüşə və aksessuarlardan ibarətdir.Qanadlar tamamilə bağlandıqda istilikizolyasiya edilmiş alüminium profillər və ikiqat şüşəli şüşələr sayəsindəistilik, hava və səs izolyasiyası təmin edilir. Bu tikan kimi işləyən və yuxarıvə aşağı hərəkət edən bir sistemdir və açıq vəziyyətdə ən gözəl xüsusiyyətlərindənbirində şüşə qoxusudur. İstədiyiniz səviyyədə dayandırılmasına imkan verən vəeyni zamanda birdən çox istəyə cavab verə biləcək bir sistemdir Gilyotin şüşəsistemləri , şüşə fasad sistemləri ,qatlanan suse sistemleri, qatlanan şüşə.Sistem istilik izolyasiya edilmiş alüminiumprofildən, şüşə və aksessuarlardan ibarətdir.Qanadlar tamamilə bağlandıqdaistilik izolyasiya edilmiş alüminium profillər və ikiqat şüşəli şüşələrsayəsində istilik, hava və səs izolyasiyası təmin edilir. Bu tikan kimi işləyənvə yuxarı və aşağı hərəkət edən bir sistemdir və açıq vəziyyətdə ən gözəlxüsusiyyətlərindən birində şüşə qoxusudur. İstədiyiniz səviyyədədayandırılmasına imkan verən və eyni zamanda birdən çox istəyə cavab verəbiləcək bir sistemdir. Uzaqdan idarə oluna bilən motorlu gilyotin şüşə sistemi(Motorlu gilyotin pəncərə sistemi) rahatlıq və təhlükəsizlik üçün ideal həllyollarından biridir. Əsasən restoranlarda, kafelərdə, qəlyan kafelərində,terraslarda və bağlarda tətbiq olunan və təhlükəsizlik tədbirlərinə töhfə verənŞüşə Sistemdir. Giyotin cam sistemi 110 sm məhəccər və hərək ət edən şüşədənibarətdir. Sistemin əsas vəzifəsi küləyin və çöldən gələn yad cisimlərinqarşısını almaqdır. Giyotin cam sistemi pultla uzaqdan idarə olunaraq istənilənmövqedə day andırıla bilər. Hər modul bir-birindən asılı olmadan müstəqi lhərəkət edir. Standart olaraq bu sistemdə 10 mm temperli şüşə-dən istifadəolunur.